Wie zijn wij

Beweego

Wie zijn wij?

Beweego is een netwerk van samenwerkende paramedische zorgverleners die hoge kwaliteit beweegzorg aanbieden. Een samenwerkend team bestaande uit onder andere een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en leefstijlcoach staat voor u klaar. Een nauwe samenwerking met elkaar, met artsen en specialisten is essentieel om de beste zorg mogelijk te maken.

Naast de hoge kwaliteit van beweegzorg staat transparantie en een goede samenwerking met verschillende disciplines centraal. De website is daarbij een belangrijk platform. Deze biedt transparantie door de intake- en behandelprotocollen, maar ook door de zichtbare verwijsstructuur/ zorgpad. Dit heeft via de duidelijke afspraken meteen invloed op de communicatie.
Door het gebruik van VIPLive voor medische informatie, telefonisch contact voor overleg en contact via Siilo Medical (voor overleg) voor snel/kort overleg, zijn de lijntjes kort.

Missie

We willen door goede samenwerking, communicatie, uniformiteit en transparantie de beste multidisciplinaire eerstlijns(beweeg)zorg bieden.

Visie

Veel ‘ingrediënten’ zijn al beschikbaar, maar door te verbinden, te communiceren, transparant te zijn en te vernieuwen, verbeteren we de (beweeg)zorg voor de patiënten en daarmee hun kwaliteit van leven.

Samenwerken binnen en tussen disciplines en op een uniforme manier werken helpt om helderheid te creëeren voor cliënten en verwijzers

Speerpunten

  • kwaliteit beweegzorg, toonaangevend en vernieuwend
  • samenwerking tussen disciplines, uniformiteit
  • transparantie binnen en tussen disciplines