Wie zijn wij

Beweego COPD

Wie zijn wij?

Beweego COPD is een netwerk van samenwerkende fysiotherapeuten die hoge kwaliteit beweegzorg aanbieden voor longpatiënten. Een nauwe samenwerking met longarts, huisarts, praktijkondersteuner, ergotherapie, diëtist, particuliere beweegpartner is essentieel om de beste zorg voor de cliënt mogelijk te maken.

Naast de hoge kwaliteit van beweegzorg staat transparantie en een goede samenwerking met verschillende disciplines centraal. De website is daarbij een belangrijk platform. Deze biedt transparantie door de intake- en behandelprotocollen, maar ook door de zichtbare verwijsstructuur/ zorgpad. Dit heeft via de duidelijke afspraken meteen invloed op de communicatie.
Door het gebruik van VIPLive voor medische informatie, telefonisch contact voor overleg en contact via Siilo Medical (voor overleg) voor snel/kort overleg.

Missie

We willen door goede samenwerking, communicatie en transparantie de beste (beweeg)zorg bieden voor alle longpatiënten

Visie

Veel ‘ingrediënten’ zijn al beschikbaar, maar door te verbinden, te communiceren, transparant te zijn en te vernieuwen, verbeteren we de (beweeg)zorg voor de patiënten en daarmee hun kwaliteit van leven

Speerpunten

  • kwaliteit beweegzorg, toonaangevend en vernieuwend
  • samenwerking tussen disciplines
  • transparantie binnen en tussen disciplines