Verwijzers

Verwijzer

WIE ZIJN WIJ?

Beweego is een netwerk van samenwerkende paramedische zorgverleners die hoge kwaliteit beweegzorg aanbieden. Een samenwerkend team bestaande uit onder andere een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en leefstijlcoach staat voor u klaar. Dit heeft veel voordelen: alle zorgverleners spreken dezelfde taal, er is een goede samenwerking en de beste zorg volgens standard of care. Een nauwe samenwerking met elkaar, met artsen en specialisten is essentieel om de beste zorg mogelijk te maken.

Zorgpad/werkwijze

Stap 1: Signaleren Arts signaleert behoefte aan beweegzorg
Stap 2: Verwijzen Arts verwijst via VIPLive én geeft een papieren verwijzing mee met GOLD classificatie en aanvraag voor beweegprogramma
Stap 3: AdviesgesprekFysiotherapeut belt patiënt voor adviesgesprek (over beweegprogramma en vergoeding) en maakt afspraak voor intake
Stap 4: IntakeFysiotherapeut heeft intakegesprek en bepaalt vorm beweegprogramma, terugkoppeling via VIPLive 
Stap 5: BeweegprogrammaBeweegprogramma op maat
Stap 6: EvaluatieEvaluatie na 12 weken en terugkoppeling via VIPLive 

*Kartrekker = Kartrekkersgroep zijn huidige deelnemende praktijken.
*Particuliere beweegpartner = Particuliere beweegpartners worden geselecteerde particulier gefinancierde initiatieven, als vervolg (of aanvulling) op fysiotherapeutisch begeleide zorg

Leden Zoeken

Het netwerk heeft een aantal speerpunten:

  • Transparantie. Op de website is onze werkwijze nauwkeurig beschreven.
  • Communicatie. Er is een duidelijk zorgpad. De medische communicatie verloopt via keteninformatiesysteem VIP en SIILO, waardoor de lijnen kort zijn.
  • Kwaliteit. Op de kaart vind je eenvoudig welke beweegpartners voldoen aan de eisen. Door de transparante zorg, goede communicatie, samenwerking en de hoge kwaliteit beweegzorg, krijgt de patiënt de best mogelijke zorg.

Zorg

Beweegzorg bij mensen met COPD bestaat in ieder geval uit gestructureerde fysieke inspanningstraining [1] ter vermindering van de kortademigheid en verbetering van inspanningsvermogen, fysieke activiteit en mucusklaring [3].

Maar beweegzorg bestaat uit meer dan inspanningstraining alleen. Tijdens de individuele intake, wordt o.a. het inspanningsniveau bepaald, worden aandachtsgebieden besproken en een persoonlijk trainingsprogramma gemaakt. Na de trainingen zijn er theorie- en praktijklessen op gebied van o.a. leefstijl (o.a. voeding en activatie thuis), ademhalingstechnieken, exacerbatieherkenning, ziekte-inzicht, mucusklaring, en hulpmiddelen. Daarnaast is er extra aandacht voor de psychosociale component. Tijdens en na de trainingen wordt “deelname aan de maatschappij” gestimuleerd. Het groepsproces, koffie- en lunchmomenten, uitjes en informatiemomenten voor familie en vrienden dragen hieraan bij.

Fysiotherapie is bewezen effectief gebleken op afname van symptomen, verbetering van inspanningsvermogen, verbetering van kwaliteit van leven en afname van angst en depressie bij patiënten met COPD.6,17. Voor een optimaal behandelresultaat met behoud van effecten op lange termijn, moet de behandeling door de fysiotherapeut gesuperviseerd zijn, van langere duur zijn en na de behandelperiode periodieke terugkomsessies bevatten [1,2, 4-6].

Het is niet altijd nodig om onder begeleiding van een fysiotherapeut te trainen. Tijdens de intake of tijdens evaluatiemomenten kan blijken dat een patiënt veilig gebruik kan maken van particuliere beweegzorg. De fysiotherapeut stuurt één van de particuliere beweegpartners aan die zijn aangesloten bij het netwerk van Beweego COPD. Een goede communicatie tussen fysiotherapeut, particuliere beweegpartner en patiënt is daarbij essentieel om een optimaal beweegprogramma te garanderen.

Terugkoppeling

De terugkoppeling is bondig, maar compleet. Het vindt via Care2u plaats op de afgesproken momenten: na de intake, elke 12 weken, en bij bijzonderheden. Moderne communicatiemiddelen worden ingezet om de samenwerking optimaal te laten verlopen (o.a. Care2u en SIILO).

Referenties

  • McCarthy B, et al. Pulmonary rehabilitation for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2015; 2: CD003793.
  • Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2016. (http://www.goldcopd.org).
  • KNGF-richtlijn COPD. KNGF, 2008 (www.kngfrichtlijnen.nl).
  • Troosters T, et al. Pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2005; 172(1): 19-38.
  • Ries AL, et al. Pulmonary Rehabilitation: Joint ACCP/AACVPR EvidenceBased Clinical Practice Guidelines. Chest 2007; 131(5 Suppl): 4S-42S. 16  Almeida P en Rodrigues F. Exercise training modalities and strategies to improve exercise performance in patients with respiratory disease. Rev Port Pneumol 2014; 20(1): 36-41.
  • Puhan MA, et al. Pulmonary rehabilitation following exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2016; 12: CD005305.