Patiënten

WERKWIJZE

De meest voorkomende klachten bij COPD zijn kortademigheid (of benauwdheid) bij inspanning en hoesten.

De huisarts onderzoekt waar de klachten vandaan komen. De arts kan bijvoorbeeld medicijnen voorschrijven en advies geven om naar een fysiotherapeut te gaan. Daarvoor geeft hij/zij u een verwijzing mee.

Verwijzers-dokter-COPD

De fysiotherapeut belt u op. U krijgt informatie over bewegen bij COPD en over de vergoeding van de zorgverzekeraar door hier te klikken.

Bij de fysiotherapeut vertelt u over de klachten. Samen kijkt u welke beweegzorg goed voor u is. Ook stelt u doelen op om aan te werken.

Bewegen is goed voor u! Daarom maken we een beweegprogramma op maat. Zo werken we o.a. aan conditie en kracht, maar we geven ook informatie over de aandoening. Daarnaast is er aandacht voor gezelligheid. Het groepsproces, koffie- en lunchmomenten, uitjes en informatiemomenten voor familie en vrienden dragen hieraan bij.

Samenwerking is belangrijk! We hebben goed contact met uw arts en met andere zorgverleners. Als u meer hulp nodig heeft, schakelen we die in. Bijvoorbeeld:

  • Apotheek voor medicatie
  • Diëtist voor voeding
  • Ergotherapeut voor hulpmiddelen