Pim van Ballegooie

Posts by MonnePim

COPD, vergoeding voor fysiotherapie 2019

U heeft er misschien al over gehoord: er gaat het één en ander veranderen wat betreft de vergoedingen voor fysiotherapie bij COPD. Helaas zijn de definitieve veranderingen pas in december 2018 bekend gemaakt. Als kartrekkers en leden van Beweego zijn we hard bezig om een éénduidig beleid te vormen, zodat verwijzen eenvoudig en overzichtelijk blijft. Het is daarbij ons doel om, net als voorheen, 2 trajecten aan te bieden:

 

  • Een lang traject (forse COPD/ ziektelast)
  • Een kort traject  (milde COPD/ ziektelast)

 

Dit vergt vanuit de fysiotherapeuten flexibiliteit in het gebruik met de vergoedingen. We hopen zo snel mogelijk een eenduidig beleid naar buiten te brengen. Om helderheid in de vergoedingen te krijgen volgt een samenvatting van de veranderingen.

Vergoeding fysiotherapie

De vergoeding voor fysiotherapie bij COPD wordt bepaald aan de hand van de GOLD-classificatie en de ernst van de symptomen:

Matige tot ernstige COPD, GOLD 2,3 of 4

Eerste 20 behandelingen vervallen

Het is positief dat de eerste 20 behandelingen niet meer uit de eigen aanvullende verzekering komen, of zelf moeten worden betaald. De drempel voor veel mensen om te starten verdwijnt daarmee.

Maximum aantal behandelingen per jaar

Het aantal behandelingen per jaar wordt gebaseerd op het aantal longaanvallen per jaar (met of zonder ziekenhuisopname) en op de mate van ziektelast (symptomen). De ziektelast wordt bepaald met vragenlijsten (CAT en MRC vragenlijst). Hiermee wordt u ingedeeld in klasse A,B,C of D. Let op: het eigen risico wordt, net al in 2018, nog steeds aangesproken in 2019.

 

Klasse A: 0 of 1 exacerbatie*, geen ziekenhuisopname, CAT < 10, MRC < 2.

Klasse B: 0 of 1 exacerbatie*, geen ziekenhuisopname, CAT 10 of hoger, MRC 2 of hoger

Klasse C: 2 of meer exacerbaties* EN/OF 1 of meer ziekenhuisopname, CAT < 10, MRC < 2.

Klasse D: 2 of meer exacerbaties* EN/OF 1 of meer ziekenhuisopname, CAT 10 of hoger, MRC 2 of hoger

Aantal keer vergoed, jaar 1: A= 5 B= 27 C= 70 D= 70

Aantal keer vergoed, na jaar 1: A= 0 B= 3 C= 52 D= 52

*Definitie exacerbatie: https://www.beweego.nl/wp-content/uploads/2018/12/longaanval-omschrijving.pdf

Milde COPD, GOLD 1

Bij GOLD 1 geldt een vergoeding vanuit het aanvullende pakket. Elk jaar kunt u zelf het aantal behandeling voor fysiotherapie kiezen bij de zorgverzekeraar. Als u bij CZ aanvullend verzekerd bent, heeft u (1 keer per 3 jaar) naast de aanvullende verzekering fysiotherapie recht op een beweegprogramma van 12 weken.

Verwijzing

  • Als de cliënt start met de revalidatie in 2019: Het is – om aanspraak te maken op vergoeding – belangrijk dat op de verwijzing van uw arts de GOLD-classificatie en de classificatie in A,B,C,D vermeld staat.
  • Als de cliënt reeds is gestart met revalideren in 2018:  Het is – om aanspraak te maken op vergoeding – belangrijk dat op de verwijzing van uw arts de GOLD-classificatie vermeld staat. Classificatie in A,B,C,D mag ook door de fysiotherapeut worden gedaan.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft, neemt u contact op met ons en houd de website beweego.nl in de gaten voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Pim van Ballegooie
Fysiotherapeut
Revalidatiewetenschapper

T 076 581 04 91
E Pim@monne-zorgenbeweging.nl

 

read more

Monné Zorg & Beweging locatie Terheijdenseweg is op vrijdag 21 december verhuisd naar de nieuwe locatie op de Industriekade, nummer 10. Na een lange en fijne periode aan de Terheijdenseweg gaat de praktijk uitbreiden op de nieuwe locatie! Er is een prachtige oefenzaal, vrije oefenruimte, cursusruimte en mooie nieuwe behandelkamers. Kom snel eens een kijkje nemen!

read more

Laat kinderen rookvrij spelen door een handtekening op rookvrij.nl

Het Longfonds, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding zetten een volgende stap op weg naar een Rookvrije Generatie. Via het nieuwe platform rookvrij.nl kan iedereen nu met één druk op de knop laten weten welke sportvelden, speelplekken en schoolpleinen in de buurt rookvrij moeten worden.
Door op rookvrij.nl aan te geven dat een sportveld, speelplek of school rookvrij moet worden geeft iemand een duidelijk signaal af. Hoe meer mensen tekenen, hoe makkelijker het wordt om bestuurders te overtuigen van het invoeren van een rookvrij-beleid. Zo kan iedereen zelf helpen voorkomen dat kinderen beginnen met roken.

Rookvrije plekken voor kinderen

Ruim 8 op de 10 Nederlanders willen dat plekken waar kinderen sporten, spelen en naar school gaan rookvrij worden, zo blijkt uit recent onderzoek[1]. Toch zijn er in elke regio nog steeds honderden van dit soort plekken waar gerookt wordt, ook waar kinderen bij zijn. Met rookvrij.nl laten we zien dat het rookvrij maken van een plek waar kinderen spelen heel eenvoudig is.

Campagne

Via een landelijke campagne brengen we het online platform rookvrij.nl de komende tijd onder de aandacht van het publiek. Michael Rutgers, directeur van het Longfonds, roept iedereen op in actie te komen: “Laten we samen kinderen beschermen tegen de bijzonder ernstige gevolgen van roken. Via rookvrij.nl kan iedereen laten weten welke speelplek, sportvereniging of schoolplein in zijn/haar buurt rookvrij moet worden. Zo komt de rookvrije generatie steeds dichterbij.”

Op weg naar een Rookvrije Generatie

De beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Met een groeiend aantal partijen en personen werken we toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat lukt als we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken. Iedereen kan iets doen. Zo gaan we samen op weg naar een Rookvrije Generatie. Bekijk hier welke plekken in Nederland al rookvrij.

[1] Onderzoek uit mei 2018, uitgevoerd door Kantar Public, in opdracht van KWF Kankerbestrijding.

read more

Longaanval bij COPD
Een longaanval is een heftige en vaak nare ervaring die mensen met COPD meestal wel kennen. Bij een longaanval worden uw klachten plotseling erger. Het is belangrijk dat u de signalen herkent én hier op reageert. Onderneem dus bij een aanval snel actie.
Een longaanval wordt door artsen exacerbatie genoemd. Uw klachten worden plotseling erger. De klachten zijn bij iedereen anders. U herkent een longaanval vaak aan:
Duidelijk meer hoesten dan normaal
Duidelijk meer en taaier slijm dan normaal
Duidelijk meer benauwdheid dan normaal
Is uw COPD ernstig? Dan heeft u waarschijnlijk vaker last van longaanvallen. Door een longaanval is er een kans op schade aan uw longen die niet meer hersteld kan worden. Door op tijd actie te ondernemen, kunt u zorgen dat de aanval minder ernstig is. En opname in het ziekenhuis voorkomen.

Wat kunt u doen tijdens een longaanval?
Probeer kalm te blijven en raak niet in paniek.
Wees niet bang om hulp van uw arts in te roepen. U staat er niet alleen voor.
Gebruik uw longaanval actieplan en kijk wat u heeft afgesproken met uw arts.
Nog geen actieplan in huis? Bel uw huisarts of longarts en bespreek wat u moet doen. Het kan zijn dat uw medicijnen worden aangepast of dat u langs moet komen.
Uw klachten zijn niet altijd hetzelfde. Er zijn periodes dat u zich goed voelt en periodes waarin u meer last heeft. In een minder goede periode is het belangrijk dat u weet wat u zelf kunt doen. Bijvoorbeeld extra medicijnen nemen, of contact zoeken met uw arts of verpleegkundige. Met het longaanval actieplan herkent u tijdig schommelingen in uw klachten. Als u er op tijd bij bent, herstelt u vaak sneller. U kunt opname in het ziekenhuis voorkomen. Controleer regelmatig met uw arts of verpleegkundige of het actieplan nog bij u past.

read more

Longemfyseem

Longemfyseem is een longziekte die valt onder COPD, samen met chronische bronchitis. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Longziekte).

Longemfyseem wordt ook wel emfyseem genoemd. Het is een chronische ziekte. Dat betekent dat het niet over gaat. Bij longemfyseem gaan er steeds meer longblaasjes stuk. De wanden van de longblaasjes raken zo beschadigd dat ze niet meer goed werken. De longblaasjes zorgen voor de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide, ons ‘uitlaatgas’. Bij ernstig longemfyseem raken sommige longblaasjes met elkaar vergroeid. Longblaasjes die zijn beschadigd, kunnen niet meer herstellen. Zonder longblaasjes is het moeilijker om zuurstof op te nemen.

read more